• 0332 345 42 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 08.00 - 18.00
Tesis Hizmetleri

Üretim tesislerini yoğun bir sistemle yönetmek giderek daha da zorlaşıyor.
Bunun temel sebebi de ileri teknoloji ürünü makineler.
Otomasyon ve akıllı yönetim sistemleri, işletmenin yüksek karlılık ile çalışabilmesinde en az makinelerin performansı ve hammaddenin kalitesi kadar önemli role sahip.


Scada- Endüstriyel Tesis Otomasyonu

SCADA kelimesinin açılımı nedir?

İngilizce açılımı, Supervisory Control And Data Acquisition dur. Bahsi geçen kelimelerin ilk hafleri ile oluşturulan SCADA’yı Türkçe’ye, “Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi” olarak çevirebiliriz. SCADA kontrol ve otomasyon dünyasında otomasyon mimarisinin en üst katmanını oluşturan ve operatörlere sistem kullanıcı ara yüzü sağlayan önemli bir yazılımdır. 


Proje ve Danışmanlık

Tesakom olarak vaadimiz, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, kendilerine en iyi faydayı tasarlamak ve uygulamak; hız, kararlılık, hataların en az seviyeye indirgenmesi için güncel teknolojileri kullanarak, otomasyon teknolojileri ve deneyimlerini müşterilerimizin kontrolüne sunmaktır...


Makine Otomasyonu

Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun düzeyini belirler. İnsan gücünün yoğun olduğu otomasyon sitemleri yarı otomasyon, makinenin yoğun olduğu sitemler de tam otomasyon olarak adlandırılırlar. Sanayi devriminin başlangıcının aksine yakın geçmişimizde üretmek tek başına yeterli olmaktan uzaklaştı. Tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği rekabetçi koşullarda üretimi; hızlı, standart, güvenli, nihayet verimli kılmak, bir zorunluluk haline geldi. Endüstride bu zorunluluğun karşılığı şüphesiz ki otomasyondur.


Elektrik Kumanda ve Güç Kontrol Panoları

Elektrik kumanda ve kontrol panoları :

- Tüm ünitelerin emniyetli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan bir ünitedir.
- Motorların aşırı akım yada faz kesilmesi gibi durumlarına karşı termik korumaları, diğer ünitelerin yüksek yada düşük volatajlara karşı sigorta korumaları bir panoda olması gerekenlerdir.


Kompanzasyon Sistemleri

Kompanzasyon Nedir?

Günümüzde elektrik şebekelerinin abone güçlerinde sürekli olarak bir artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle reaktif yükler zamanla artış gösterir ve şebekenin de güç katsayısı düşer. Kompanzasyon ise bu durumu önlemek için yapılır. Kompanzasyon yöntemleri akım ile gerilim arasındaki faz farkı en ideal olabilecek açıya getirilir ve sistemi olumsuz etkileyen reaktif güçlerin sıfıra yaklaştırılır. Böylece enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif güç, olabildiğince minimum seviyede tutulur.


© 2023 Tesakom. Tüm Hakları Saklıdır. Destekleyeni ve Güçlendireni QR YAZILIM