• 0332 345 42 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 08.00 - 18.00
Kuvars Cevheri

Kuvarsın formülü SiO2 olup, saf halde % 46.5 Si ve % 53.3 O2 içerir. Mohs skalasında sertliği 7, özgül ağırlığı 2.65 gr / cm3, ergime sıcaklığı 1785 °C olan ve yer kabuğunda oldukça sık görülen minerallerden biridir. Doğal kuvars içerisinde katı eriyik halinde bulunan başlıca elementler; Li, Na, AI, Ti ve Mg'dur. Genel olarak renksiz, ancak çok farklı renklerde de görülebilmektedir. Renkli oluşumlar gaz, sıvı ve katı kapanımlarla oluşmuştur. Bu kapanımlar, CO2, H2O, Hidrokarbon, NaCl, CaCO3, rutil gibi bazı minerallerdir. Kuvars minerali erimemekle beraber, sadece hidroflorik asitte çözünür. Piezoelektrik ve piroelektrik özellikler gösterir.


Kum Çakılı

Sahillerde veya nehirlerde ve akarsularda bulunan kum ve çakıl yatakları çoğunlukla kuvars (silikon dioksit, SiO2) taneleridir. Granit gibi kayaların ayrışması bu kuvars tanelerini oluşturur. Ayrışma sürecinde, granitteki (feldspat gibi) daha yumuşak, daha zayıf mineraller ayrışır. Daha dirençli kuvars, sonunda boyut olarak öğütülür, ancak kimyasal olarak parçalanmaz. Zamanla bu kuvars taneleri nehirlerde, akarsularda, deltalarda ve sahillerde birikir.


Krom Cevheri

Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle,[kaynak belirtilmeli] metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. En önemli kullanım alanı Nikel ile beraber paslanmaz çeliklerdedir.[1] Oluşturdugu kromoksit tabakası çelik yüzeyini film tabakası gibi kaplar ve kimyasal korozyona karşı dayanıklılık sağlar.


Demir Cevheri

Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir. Dünya’nın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir.


Alüminyum

Kum ve çakıl birikintilerindeki kuvars (silikon dioksit, SiO2) taneleri, sahillerde veya nehirlerde ve akarsularda. Granit gibi kayaların ayrışması bu kuvars tanelerini oluşturur. Ayrışma süreci, granit içindeki daha yumuşak, daha zayıf mineralleri (feldspat gibi) ayırır. Daha dirençli kuvars, sonunda boyutuna göre öğütülür, ancak kimyasal olarak parçalanmaz. Zamanla bu kuvars taneleri nehirlerde, akarsularda, deltalarda ve kumsallarda birikir.


Bakır

Neden: Bakır cehveri nakliye sektöründe, kaplamalarda, bronz üretiminde, elektronik makine üretiminde ve elektrikle ilgili her alanda kullanılan bir cevherdir. Bu yüzden vazgeçilmezdir

Nerede: Bakır üretimi en çok Latin Amerika’da ve Asya’nın muhtelif yerlerinde olmaktadır.Ülkemizde de zengin kaynaklar mevcuttur.


Altın

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

Dünyada altın en çok Endonezya ve ABD tarafından çıkartılmaktadır. Ülkemizde ise Mersin, İzmir, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Antakya’da çıkartılmaktadır.


© 2023 Tesakom. Tüm Hakları Saklıdır. Destekleyeni ve Güçlendireni QR YAZILIM