Sistem, bir hedef veya amacı gerçekleştirmek üzere bir arada çalışan birbiriyle ilişkili parçalardan oluşan girdi ve çıktıları olan sınırları belirlenmiş bir bütündür.   Her sistem , insan yapımı diğer pek çok sistem gibi, beş aşamalı bir yaşam döngüsünden geçmektedir.

1.Planlama,

2.Çözümleme,

3.Tasarım,

4.Gerçekleştirme,

5.Kullanım ve bakım.

                Fabrika yönetimi , satın alma yönetimi ,  proje yönetimi , büyüme stratejileri yönetimi , dönemlik hedeflere ulaşma , güvenlik yönetimi , kalite sistemleri yönetimi ve daha bir çok sınırları belli amaçlar bir algoritmaya göre ilerler.  Bu kapsamda kurulmuş olan iyi bir sistem bizi başarıya götürecektir.

                TESAKOM , yeni sistem kurulumu , mevcut sisteminizin analiz edilip hatalarının tespiti için sizlere hizmet vermektedir. Bu sistem kurulumları , istediğiniz veya olabilecek hedeflere en kısa zamanda sizleri ulaştırmayı hedefleyerek tasarlanır. İşletmenizin 5-10 yıl sonra bulunmasını istediğiniz noktaya ulaşmanız daha kolay olacak .

                Ücretsiz hizmetlerden yararlanınız.

Mühendislik çalışmalarının temel ilkelerinden olan ,proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için uygulanır . Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçicidir ve kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı işletme operasyonlarından farklıdır. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.

Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir.

TESAKOM , tüm projelerinizi belirli süre ve kısıtlar göz önünde bulundurularak tüm sorumluluklarını üstlenip sizin adınıza takip eder. İlgili projelerin tasarlanma , bütçeleme , planlama , imal , tedarik , ve devreye alma işleri tarafımızdan takip edilir.