Fabrika inşaatı yapımı, öncelikle yapı ruhsatının alınması ile başlar. Daha sonra mimari proje kapsamında yer alan idari binalar, ana fabrika binası, montaj atölyeleri, malzeme depoları, yemekhane ve işçi lojmanları, su deposu, trafo merkezi binası, hammadde ve yedek parça stok ambarı, otopark, sığınak vb. gibi bölümlerin yapılmasıyla başlar ve gerekli makine ve teçhizatın yerlerine monte edilmesi ile devam eder.  Daha sonra da deneme üretimiyle son bulur.

Tanklar , sıvı madde depolanması için tasarlanırlar. Özellikle petrol endüstrisi ve petrol türevleri , yada diğer tekstil , gıda , kimya , arıtma ve benzeri tesisler için uluslar arası standartlara ve tesisin öncelikli ihtiyacına göre dizayn edilir. Tank üretimi için en çok kullanılan standart Amerikan Petrol Enstitüsünün yayınladığı API 650 (atmosferik tanklar) ve API 620(düşük basınçlı tanklar) standartlarıdır .

Fabrika ve işletmenizdeki eskimiş olan hatlar , tanklar , pompalar , kurulmuş sistemler ve tüm makine ekipmanların iyileştirilmesi veya tamamının yeniden yapılarak revize edilmesi gerekebilir.  Bu tür durumlarda sistem akışı bozmamak için birebir modernize edilmelidir.


Toz ve granül malzemelerin basınçlı hava veya farklı gazlar yardımı ile yapılan taşıma veya dozajlama işlerine pnömatik taşıma  denilmektedir. Pnömatik taşımanın çalışma prensibi, basınçlı hava akımının sahip olduğu kinetik enerjinin transfer edilecek granül yapıdaki ürüne iletilmesi prensibine dayanmaktadır. Pnömatik transfer  proseslerinde basınçlı hava yardımıyla  taşınan her malzeme önce hava ile karıştırılır daha sonra havadan ayrıştırılır. Karıştırma işlemi rotary valveler (hava kilidi), yükleme istasyonları ve venturi yardımıyla yapılırken ayrıştırma işlemi ise filtreler yardımı ile yapılmaktadır.

Konveyör band yerde veya yüksekte, kapalı devre çalışma düzeni ile yüklerin taşınmasını sağlayan ekipmanlardır.  Taşıma bandları olarak ta adlandırılırlar. Kırma eleme tesisleri , maden sahaları , marketler , yükleme merkezleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılırlar.

Çelik konstrüksiyon , kullanılan tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten imal edildiği, özellikle deprem tehdidi taşıyan bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla fabrika binaları, hangar, spor tesisleri, depo ve atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe sahip çelik yapı sistemidir.


Suu pompaları birçok firma tarafından üretilebilirken çamur pompaları (mud-slurry) ise dünyadaki bir çok firma tarafından üretilememektedir. 

Çeşitli tane büyüklüğünde ve farklı özgül ağırlıktaki parçaların durgun veya hareket halinde akışkan bir ortam içinde çöktürülmesine “sınıflandırma ” denir. Cevher hazırlamada söz konusu akışkan ortam hava veya sudur. Buna göre “havalı sınıflandırma” veya “yaş sınıflandırma” terimleri kullanılır.

Genellikle çelik , PVC türevleri ve betonarme boruların uç uca eklenmesiyle oluşan boru hatları, partiküllü tanecikler , sıvı ve gazların bir yerden bir yere taşınmasında en elverişli sistemdir. Eklenen borular yüzlerce, hatta binlerce kilometrelik uzun bir yol oluşturduğu için bu aktarma düzenine boru hattı, boruyolu denir. Boru hattının yapımında kullanılacak gerecin seçiminde en önemli iki etken, taşınacak ürünün niteliği ile ürünün bu kanalda ilerleyebilmesi için gerekli olan basınçtır.