Genellikle çelik , PVC türevleri ve betonarme boruların uç uca eklenmesiyle oluşan boru hatları, partiküllü tanecikler , sıvı ve gazların bir yerden bir yere taşınmasında en elverişli sistemdir. Eklenen borular yüzlerce, hatta binlerce kilometrelik uzun bir yol oluşturduğu için bu aktarma düzenine boru hattı, boruyolu denir. Boru hattının yapımında kullanılacak gerecin seçiminde en önemli iki etken, taşınacak ürünün niteliği ile ürünün bu kanalda ilerleyebilmesi için gerekli olan basınçtır.

Örneğin tarlaları sulamak ya da pissuları boşaltmak için döşenen düşük basınçlı boru hatlarında betonarme ve plastik borular kullanılabilir. Oysa ürünün yüksek basınç altında taşındığı petrol ve doğal gaz boru hatları, patlama ya da kırılmaları önlemek için, her zaman basınç sınıfına göre dayanıklı malzemelerden (çelik vs..) yapılır. Boruların çapı da kullanım amacına göre 5 santimetreden bir kaç metreye kadar değişir.

TESAKOM , tank , pompa , silo ekipmanları arasında veya herhangi iki nokta arasında transfer edeceğiniz malzemeler için ihtiyacınız olan boru hatlarını hesaplayıp , tasarlayıp montajlarını yapmaktadır.  İzolasyon işlerinde de hizmet vermektedir. Boru tasarım hesaplarınızda hata olursa hattınızda titreşimler , ses ve patlamalar olabilir , yaralanmalara ve maddi kayıplara yol açabilir.