Çeşitli tane büyüklüğünde ve farklı özgül ağırlıktaki parçaların durgun veya hareket halinde akışkan bir ortam içinde çöktürülmesine “sınıflandırma ” denir. Cevher hazırlamada söz konusu akışkan ortam hava veya sudur. Buna göre “havalı sınıflandırma” veya “yaş sınıflandırma” terimleri kullanılır.

Sınıflandırma şu amaçlar için yapılı; iri taneleri incelerden ayırmak. Bunda, özgül ağırlık farkını gözetmeksizin, elemede olduğu gibi bir ayırma söz konusudur. Örnek olarak, iri kumun ince kumdan ayrılması verilebilir. Çeşitli özgül ağırlıkta parçaları içeren ve geniş bir boyut aralığında dağılmış bir malzemeyi gruplara ayırarak, her bir grupta özgül ağırlığı yüksek parçaların düşüklerden daha küçük boyutta bulunmalarını sağlamak. İnce parçalar içeren ve geniş boyut aralıklarına dağılmış bir malzemeyi daha dar boyut gruplarına ayırmak .

Sınıflandırmada boyut ile birlikte, özgül ağırlık ,tane şekli gibi etkenlerin rol oynar.

TESAKOM , cevherlerinizin sınıflandırılmasında çalışmalar yaparak size destek vermektedir.